Комунальний навчальний заклад Київської обласної ради
+38 045 71 22 543 +38 045 71 23 365
ВасильківськийПрофесійний Ліцей
Твоя професія - дорога в стабільне майбутнє
Охорона праці

1. Матеріально-технічне забезпечення кабінету з охорони праці

1. Площа кабінету – 50 м2.
2. Кабінет укомплектований меблями на 30 робочих місць.
 3. Робоче місця викладача: робочий стіл, комп’ютер (ноутбук), плазмовий телевізор, класна дошка.
 4. В кабінеті забезпечується оптимальні умови мікроклімату. Опалення централізоване; освітлення змішане (природнє, штучне) – відповідає діючим нормам; вентиляція центральна та через віконну фрамугу. В кабінеті дотримуються санітарно-гігієнічні вимоги.
5. Електрична проводка відповідає Правилам облаштування електромереж та пожежної безпеки.
6. Кабінет укомплектований порошковим вогнегасником (ВП-5(3) та медичною аптечкою.
7. Технічний стан кабінету хороший (в 2017 році проведений капітальний ремонт).

2. Навчально-методичне забезпечення кабінету з охорони праці

Нормативно-правове забезпечення:
1. Закон України «Про охорону праці».
2. Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 № 563 «Про затвердження Положення про організацію роботи з хорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах».
3. Типове Положення про службу охорони праці НПАОП 0.00-4.35-04 затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України 15.11.2004 N 255.
4. Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства, затверджене наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 21.03.2007 № 55.
5. Положення з охорони праці КЗ КОР «Васильківський профліцей»:
– Положення про організацію роботи з охорони праці КЗ КОР «Васильківський профліцей», погоджене профспілковим комітетом, протокол № 44 від 01.09.2010, затверджене наказом по навчальному закладу № 101-о від 01.09.2010.
– Положення про службу охорони праці КЗ КОР «Васильківський профліцей», затверджене наказом по навчальному закладу № 101-о від 01.09.2010.
– Положення про комісію з питань охорони праці КЗ КОР «Васильківський профліцей», затверджене загальними зборами трудового колективу, протокол № 3 від 20.10.2010.
6. Типове Положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці”, затверджене наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 з додатками:
– Додаток 1 ПРОТОКОЛ засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці.
– Додаток 2 Посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці.
– Додаток 3 Перелік посад посадових осіб, які проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці.
– Додаток 4 Типовий тематичний план навчання з питань охорони праці посадових осіб.
– Додаток 5 Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.
– Додаток 5 Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.

7. Положення про кабінет охорони праці та безпеки життєдіяльності професійно-технічного навчального закладу, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 20.10.2005 № 609.
8. Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці від 16.03.2004 № 81.
9. Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджене наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.12.2012 № 1423.
10. Правила безпеки під час проведення занять з допризовної підготовки в загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах і вищих навчальних закладах першого та другого рівнів акредитації, затверджені наказом Наказ Міністерства праці та соціальної політики України 21 серпня 2000 р. № 213.
11. Наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства внутрішніх спав України, Головного управління Державної пожежної охорони від 30.09.1998 № 348/70 «Про затвердження Правил пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України» (із змінами).
12. Положення про порядок трудового і професійного навчання неповнолітніх професіям, пов’язаним з роботами із шкідливими та важкими умовами праці, а також з роботами підвищеної небезпеки, затверджене наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 30 грудня 1994 № 130.
13. Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 31.08.2001 № 616 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України 07.10.2013 № 1365) з додатками:
– Додаток 1 АКТ про нещасний випадок що стався з учасником навчально-виховного процесу (вихованцем, учнем, студентом, курсантом, слухачем, стажистом, клінічним ординатором, аспірантом, докторантом навчального закладу) (Форма Н-Н)
– Додаток 2 ПОВІДОМЛЕННЯ про наслідки нещасного випадку
– Додаток 3 ЖУРНАЛ реєстрації нещасних випадків, що сталися з учасниками навчально-виховного процесу
– Додаток 4 ЖУРНАЛ реєстрації мікротравм, що сталися з учасниками навчально-виховного процесу
– Додаток 5 ПОВІДОМЛЕННЯ про нещасний випадок (груповий / із смертельним наслідком)
– Додаток 6 АКТ спеціального розслідування групового нещасного випадку (нещасного випадку із смертельним наслідком)
– Додаток 7 ЗВІТ про травматизм під час навчально-виховного процесу в навчальному закладі за 20_____ рік
– Додаток 8 ЗВЕДЕНИЙ ЗВІТ про травматизм під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах за 20_____ рік.

14. Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затверджений постановою КМУ від 30 листопада 2011 р. № 1232 (витяг) з додатками:
– Додаток 1 ЕКСТРЕНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ про звернення потерпілого щодо настання нещасного випадку на виробництві.
– Додаток 2 ПОВІДОМЛЕННЯ про нещасний випадок.
– Додаток 3 АКТ проведення розслідування (спеціального розслідування) нещасного випадку (аварії), що стався (сталася).
– Додаток 4 АКТ про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом.
– Класифікатор подій, що призвели до нещасного випадку.
– Додаток 5 КАРТА обліку професійного захворювання.
– Додаток 6 ПЕРЕЛІК обставин, за яких настає страховий випадок державного соціального страхування громадян від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.
– Додаток 7 Ж-л реєстрації осіб, що потерпіли від нещасних випадків на виробництві.
– Додаток 8 Форма Н-2 ПОВІДОМЛЕННЯ про наслідки нещасного випадку.

15. Постанова КМУ від 1 серпня 1992 р. N 442 «Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці».
16. Накази і положення Міністерства освіти і науки України.
17. Накази Міністерства надзвичайних ситуацій України.
18. Накази, листи департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у Київській області.

3. Документація кабінету:

технічний паспорт кабінету;
план роботи кабінету на 2017-2018 навчальний рік;
розклад навчальних занять з охорони праці і безпеки життєдіяльності;
графік проведення інструктажів з учасниками навчально-виховного процесу;
накази по навчальному закладу з питань охорони праці;
навчальна програма з курсу охорони праці;
навчально-тематичні плани з охорони праці;
журнали обліку проведення занять;
журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності: вступного; первинного; повторного; позапланового; цільового;
журнал реєстрації інструктажу з питань пожежної безпеки;
журнал реєстрації нещасних випадків;
матеріали навчання з питань охорони праці працівників;
матеріали атестації робочих місць за умовами праці.

4. Інструкції з охорони праці:

Інструкція №1 – для працівників та службовців КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей»;
Інструкція № 2 – відповідального спеціаліста з охорони праці;
Інструкція № 3- про організацію роботи з охорони праці;
Інструкція № 4 – з охорони праці заступника директора з навчально-виховної роботи;
Інструкція № 6 – з охорони праці завідувача господарством;
Інструкція № 8 – з охорони праці заступника директора з виховної роботи;
Інструкція № 10 – з охорони праці завідувача кабінету, лабораторії;
Інструкція № 11 – з охорони праці класного керівника, вихователя;
Інструкція № 12 – з охорони праці учителя;
Інструкція № 13 – з охорони праці учителя хімії;
Інструкція № 14 – з охорони праці учителя інформатики і обчислювальної техніки;
Інструкція № 15 – з охорони праці майстра виробничого навчання;
Інструкція № 16 – з охорони праці учителя фізики;
Інструкція № 19 – з охорони праці практичного психолога;
Інструкція № 20 – з охорони праці для військового керівника;
Інструкція № 21 – з охорони праці завідуючого бібліотекою;
Інструкція № 22 – з охорони праці лаборанта;
Інструкція № 23 – з охорони праці секретаря-друкарки;
Інструкція № 24 – з охорони праці для електрика;
Інструкція № 25 – з охорони праці для сторожів;
Інструкція № 26 – з техніки безпеки працівника з обслуговування приміщень та обладнання;
Інструкція № 27 – з охорони праці прибиральника службових приміщень;
Інструкція № 28 – з охорони праці для двірника;
Інструкція № 29 – з охорони праці під час роботи з персональним комп’ютером;
Інструкція № 30
Інструкція № 31
Інструкція № 32
Інструкція № 33
Інструкція № 34 – з охорони праці для муляра;
Інструкція № 35 – з охорони праці для штукатура;
Інструкція № 36 – з охорони праці при виконанні електрозварювальних робіт;
Інструкція № 37 – з пожежної безпеки під час виконання електрозварювальних робіт;
Інструкція № 38 – з охорони праці та пожежної безпеки для мешканців гуртожитку.

5. Правила та інструкції з техніки безпеки, які діють в КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей»

Інструкція № 14 з техніки безпеки для кабінету хімії;
Інструкція № 14.1 з техніки безпеки при проведенні лабораторних робіт у кабінеті хімії;
Інструкція № 14.2 з протипожежної безпеки в кабінеті хімії;
Інструкція № 14.3 з безпеки життєдіяльності під час роботи з нагрівальними приладами;
Інструкція № 14.4 з безпеки життєдіяльності під час роботи з кислотами;
Інструкція № 14.5 з безпеки життєдіяльності під час роботи з лугами;
Інструкція № 14.6 з безпеки життєдіяльності під час роботи з лабораторним посудом виробленого зі скла;
Інструкція № 14.7 з безпеки життєдіяльності під час проведення екскурсій з хімії;
Інструкція № 17 з техніки безпеки в кабінеті фізики для учнів;
Правила № 17.1 з техніки безпеки при виконанні демонстраційних дослідів, лабораторних робіт і робіт фізичного практикуму;
Правила № 17.2 з техніки безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінеті фізики;
Інструкція № 19 з техніки безпеки під час занять у спортивному залі;
Інструкція № 18 з техніки безпеки під час роботи в кабінеті інформатики;
Правила безпеки під час проведення занять з допризовної підготовки;
Правила безпеки під час проведення практичних занять у навчальній майстерні зварювальників.

6. Забезпечення кабінету підручниками

та методичними посібниками:
підручник Л.Е. Винокурова, М.В. Васильчук, М.В. Гаман – «Основи охорони праці» – 30 шт.;
журнал «Охорона праці» – підшивки (2010-2016 р.р.);
журнал «На допомогу спеціалісту з охорони праці» – 10 шт.;
журнал «Пожежна безпека» – підшивка (2013-2015р.р.).
Оформлені стенди:
– Знаки та надписи – 6 шт.;
– Основи пожежної безпеки – 3 шт.;
– Основи електробезпеки – 3 шт.;
– Причини нещасних випадків – 1 шт.;
– Надання першої допомоги – 3 шт.;
– Засоби індивідуального захисту – 1 шт.;
методичний посібник з Охорони праці для проведення навчання та перевірки знань працівників ліцею з питань безпеки життєдіяльності;
індивідуальні завдання з Охорони праці для проведення індивідуальної роботи з предмету;
методичні матеріали для проведення бесід з учнями щодо правил поведінки при виявленні невідомих предметів, вибухових пристроїв та при загрозі вчинення терористичного акту;
методичні матеріали на електронних носіях (компакт-диски – 2 шт., флешки – 2 шт.)

7. Матеріали для перевірки та контролю знань учнів:

Тематичні тестові завдання:
– Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці (2 варіанти, 30 тестів);
– Тема 2. Основи безпеки праці в галузі (2 варіанти, 30 тестів);
– Тема 3. Основи пожежної безпеки (2 варіанти, 30 тестів);
– Тема 4. Основи електробезпеки (2 варіанти, 30 тестів);
– Тема 5. Основи гігієни праці (2 варіанти, 30 тестів);
– Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках(2 варіанти, 30 тестів).
Залікові тестові завдання:
– Комплексна контрольна робота з професії 5122 «Кухар» – 30 варіантів;
– Комплексна контрольна робота з професії 7122 «Муляр» – 30 варіантів;
– Комплексна контрольна робота з професії 72112 «Електрозварник ручного зварювання» – 30 варіантів;
– Комплексна контрольна робота з професії 7436 «Швачка» – 30 варіантів.

8. Фотогалерея кабінету Охорона праці

Останні новини

Тиждень права

14.12.2018
Як світло денне, нам потрібне право, бо без законів не живе держава! З 10по 14 грудня 2018року у рамках Всеукраїнського тижня права в КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей» проведено ряд заходівспрямованих на підвищення рівня правової освіти учнів, формування у нихправової свідомості та культури.          10 грудня проведено правознавчий квест «Права знаєш-себе захищаєш». Викладач історії та правознавства Журавкова О.О. ознайомила підлітків І-ІІІ курсу з основними положеннями Конвенції про права дитини, в процесі спортивно-інтелектуальної гри, учні набули знання про необхідні умови для життя і розвиток дитини. Учасники квесту отримали задоволення. Викладач Мамчур В.В. провела відкритий урок з учнями І курсу з громадянської освіти на тему: «Права дитини: закон і реальність», приурочений до Дня прав людини. Вікторія Віталіївна вдало застосувала мультимедійну презентацію, роздатковий матеріал, мотиваційну бесіду. Під час вирішення правових ситуацій учні проявили критичне мислення, переконалися у важливості моделювання власної поведінки відповідно норм права. 11 грудня відбувся правознавчий брейн-ринг «Кращі знавці правознавства». Брали участь учні І-ІІІ курсів. Змагання між командами проходило в організованій та плідній співпраці. Учні розширили свої знання про основні положення Декларації та Конвенції про захист прав дитини, поглибили знання про права людини, вчилися відрізняти права від обов’язків та закріплювали їх у пам’яті за допомогою гри. 12 грудня лекція «Попередження правопорушень серед неповнолітніх» за участю правоохоронних органів. Старший інспектор Ювенальної Превенції Васильківського відділу поліції, майор поліції Загородня Н. Є. розповіла учням про ресурси людського організму, позитивні та негативні звички людини. Ліцеїсти називали причини і наслідки шкідливих звичок, які руйнують людський організм. Колективно вирішували проблемні ситуації, які трапляються серед підлітків. Наталія Євгенівна наголосила, що за вживання алкоголю, куріння цигарок неповнолітніми наступає адміністративна відповідальність. Зазвичай, шкідливі звички приводять до злочинів, навела статистичні дані про залежність підлітків від алкоголю, тютюнопаління та наркоманії в Україні. Підлітки поглибили знання з прав людини і отримали відповіді на проблемно-пошукові запитання. 13 грудня учні І курсу спеціальності «Перукар. Манікюрник» взяли участь у відкритому бінарному уроці: «Історія зачіски на основі косички». Викладач Журавкова Олена Олексіївна вдало поєднала різні форми і методи роботи. Були використані міжпредметні зв’язки історії України, перукарської справи, української літератури, основ моделювання, художньої культури. Ліцеїсти працювали із завданнями кросворду «Навпаки», переглянули відео, відповідали на проблемні питання, декламували вірші, продовжували приказки про зачіски. Учень Сергій Халаїм провів майстер-клас зі створення зачіски «Ніжність». Викладач в цікавому сплетінні різноманітних методів та прийомів уроку зацікавив учнів, майстер-клас практично закріпив навики. 14 грудня в бібліотеці в КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей для учнів І-ІІІ була організована виставка на правову тематику «Знай свої права». Тиждень був цікавимта насиченим заходами.

Бінарний урок-дослідження “Історія зачіски погляд крізь століття”

14.12.2018
13 грудня  2018 року в КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей» у групі 14 за професією «Перукар. Манікюрник» відбувся відкритий бінарний урок з елементами інтерактивних технологій критичного мислення. Тема уроку: «Історія зачіски на основі косички». Викладач Журавкова Олена Олексіївна вдало поєднала різні форми і методи роботи. Були використані міжпредметні зв’язки історії України, перукарської справи, української літератури, основ моделювання, художньої культури. Ліцеїсти працювали із завданнями кросворду «Навпаки», переглянули відео, відповідали на проблемні питання, декламували вірші, продовжували приказки про зачіски. Учень Сергій Халаїм провів майстер-клас зі створення зачіски «Ніжність» з елементами декору, проаналізував свою роботу по «Дизайн-схемі». Учасники розширили і поглибили свої знання з історії зачіски, перукарської справи, технології використання зачісок. Навчились аналізувати, знаходити можливі варіанти рішення поставлених проблемних запитань. Урок спонукавучнів до подальшого поглиблення знань з перукарської справи.