Комунальний навчальний заклад Київської обласної ради
+38 045 71 22 543 +38 045 71 23 365
ВасильківськийПрофесійний Ліцей
Твоя професія - дорога в стабільне майбутнє
Соціально-правова робота в 2014/2015 н.р.

Соціально-правова робота в 2014/2015 н.р.

1.Реалізація державної політики з питань соціального захисту учнів ліцею, в першу чергу з числа найбільш соціально-

незахищених категорій, виконання вимог законодавства України у сфері охорони дитинства.

2.Співпраця з державними органами та службами, що захищають права дітей.

3. Підвищення рівня правової культури педагогічних працівників закладу.

4. Підвищення рівня правової культури учнів та їх батьків, розвиток соціальної компетентності вихованців ліцею.

5. Організація постійної роботи консультпункту «Правова допомога» в кабінеті юрисконсульта навчального закладу.

6. Оформлення учнівських квитків учням ліцею та єдиних квитків учням з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського

піклування, що надають право на пільги.

7. Працевлаштування випускників, допомога у вирішенні житлових питань дітей-сиріт.

8. Створення нормативно-правової бази з усіх напрямків діяльності закладу, в тому числі з соціально-правового.

Здійснення роботи в цьому напрямку забезпечують соціальний педагог, психолог та юрисконсульт ліцею.

Річний план

психологічного забезпечення навчально-виховного процесу

практичного психолога на 2014/2015 н.р.

Події останніх місяців, які відбуваються в Україні – вкрай складна соціально-політична ситуація у суспільстві, показали

необхідність соціально-психологічного захисту і психологічної допомоги як дітям і окремим людям, так і цілим соціальним групам.

Майже рік Україна переживає складну соціально-політичну ситуацію. У зв’язку з цим, суттєво підвищується роль та значення професійної діяльності працівників психологічної служби системи освіти. В 2014/2015 навчальному році робота буде більш націлена на подолання негативних психологічних наслідків подій, що відбуваються в країні, для всіх учасників навчально-виховного процесу (стресові та посттравматичні стани тощо).

Крім цього психологічна служба буде виконувати наступні завдання:

1.Надання психологічної допомоги вступникам і першокурсникам ПТНЗ в адаптації до нових умов навчально-виховного процесу і встановлення нових соціальних зв’язків у навчальному закладі і за його межами.

2.Створення сприятливого соціально-психологічного клімату в навчальному закладі та оптимізація змісту і форм психологічної просвіти педагогічних працівників і батьків.

3.Забезпечення індивідуального підходу до кожного учасника навчально-виховного процесу на основі його психолого-педагогічного вивчення;

4.Психологічний супровід процесу адаптації на 1 курсі.

5.Встановлення причин низьких навчальних результатів учнів.

6.Допомога членам педагогічного колективу оволодіти компетентнісним підходом, допомога педагогам в організації навчально-виховної роботи, психологічна підтримка вчителів.

п/п

Зміст роботи з учнями, педпрацівниками, батьками, адміністрацією навчального закладу

Термін проведення

Де і з ким проводиться

Норми часу

Очікуваний результат

1. Психодіагностична робота

1.1.

Відвідування уроків теоретичного і виробничого навчання з метою дослідження взаємодії викладача, майстра з учнями

 

 

На початку і в кінці навчального року

 

У класному кабінеті з учнями

 

 

20 год

 

Дослідження стосунків викладача з учнями та надання консультацій

 

1.2.

Діагностика учнів та педколективу з метою визначення їх індивідуальних особливостей:

 

а) вивчення соціально- психологічної адаптації учнів за допомогою методик

К. Роджерса і

Д. Даймонда;

 

 

 

 

 

 

До кінця вересня

 

 

 

 

 

 

 

Кабінет психолога, I курс

 

 

 

 

 

 

 

16,5 год

 

 

 

 

 

 

 

Вивчення рівня адаптації першокурсників

 

б) соціометрія;

 

Кінець вересня

 

Класний кабінет, I-III курси

16,5 год

 

Вивчення міжособових відносин

в) тест «Лідер»;

 

Початок жовтня

Класний кабінет, I-III курси

16,5 год

 

Визначення схильності до лідерських якостей

 

г) діагностика темпераменту учнів (опитувальник

Г. Айзенка);

 

Кінець жовтня

 

Кабінет психолога, I курс

 

16,5 год

 

Вивчення темпераменту

 

д) методика «Міжособові відносини» Т. Лірі;

 

До середини листопада

 

 

Кабінет психолога, І-ІІІ курси

 

16,5 год

 

Вивчення взаємин у групі

 

е) дослідження акцентуацій характеру Л.Шмішика;

Кінець листопада

 

Класний кабінет, І-ІІІ курси

 

16,5 год

 

Вивчення характеру

 

є) анкетування «Чи вживаєш ти наркотики?»;

 

Початок грудня

 

Класний кабінет, учні І-ІІІ курсів

 

 

16,5 год

 

Дослідження схильності учнів до наркотичних препаратів

ж) діагностика стану агресії (опитувальник Басса-Дарки);

Кінець грудня

 

Кабінет психолога, І-ІІІ курси

 

16,5 год

 

Диференціація прояву агресії

з) вивчення пізнавальних функцій психіки;

До кінця січня

 

Кабінет психолога, І-ІІІ курси

 

16,5 год

 

Дослідження відчуття та сприймання, пам’ять, мислення

и) вивчення регулятивної функції психіки

Початок лютого

 

Кабінет психолога, І-ІІІ курси

 

16,5 год

 

Дослідження почуття, емоцій та пізнавальної діяльності

 

 

1.3.

Пошук обдарованих учнів:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Визначення обдарованих, здібних учнів

 

 

 

– мотиви учбової діяльності (Пашнєв Б. К.);

Кінець лютого

 

Класний кабінет, учні І-ІІІ курсів

16,5 год

 

– пізнавальна активність (Пашнєв);

 

До кінця березня

 

Класний кабінет, учні І-ІІІ курсів

 

16,5 год

 

– тест Ровена;

До кінця квітня

 

Класний кабінет, учні І-ІІІ курсів

16,5 год

 

– тест Торенса

Травень

 

Класний кабінет, учні І-ІІІ курсів

16,5 год

 

1.4.

Діагностика за замовленням, запитами класних керівників, вихователів, адміністрації

Протягом року

Кабінет психолога, всі учні

20 год

Робота за запитами

 

2. Консультаційна робота

2.1.

Надання індивідуальних консультацій та рекомендацій за результатами діагностики

Протягом року

 

У кабінеті психолога, учні, викладачі, майстри, батьки

 

100 год

 

Надання консультацій за результатами психологічних вимірювань та спостережень

2.2.

Проведення індивідуального консультування учнів з питань вирішення їх особистих проблем

Протягом року

 

У кабінеті психолога, учні

107 год

Надання консультацій, корекція особистих проблем

3. Корекційно-відновлювальна робота

3.1.

Корекція дезадаптованості першокурсників (застосування адекватних розвивальних та корекційних програм для корекції пам’яті, уваги мислення)

Вересень- жовтень

 

Кабінет психолога, I курс

 

40 год

 

Адаптація першокурсників

 

3.2.

Тренінгові заняття з учнями, у яких виявлено підвищений рівень агресивності

Грудень-січень

 

Кабінет психолога, учні

40 год

 

Подолання агресії

 

3.3.

Заняття на тему:

«Конфлікт і Я»

Лютий

 

Кабінет психолога, III курс

40 год

Відсторонення себе від конфлікту

 

 

3.4.

Тренінгові заняття «Бар’єри в спілкуванні»

Березень

 

Кабінет психолога, III курс

40 год

Вираження своїх емоцій,

думок

3.5.

Групові заняття з учнями з метою подолання шкідливих звичок

Квітень

 

Кабінет психолога, III курс

 

40 год

Підтримання здорового способу життя

 

3.6.

Тренінгові заняття «Особистісний зріст»

Травень

Кабінет психолога, III курс

 

40 год

Формування комунікативних навиків, здатності до емпатії тощо

4. Психологічна просвіта

4.1.

Виступи перед учнями, педпрацівниками, батьками, в установах, організаціях тощо

Протягом року

 

Класні кабінети, медпрацівники, батьки, учні

 

Фактично використаний час

Просвіта учнів, педпрацівників, батьків

 

4.2.

Оновлення психологічного стенду

Протягом року

 

Психологічний стенд, кабінет психолога

Просвіта учнів, педпрацівників, батьків

 

4.3.

Виступи на годинах спілкування

Протягом року за замовленням

 

Класні кабінети, класні колективи

Просвіта учнів

 

4.4.

Звіт психолога про діяльність психологічної служби ліцею у 2014/2015 н.р.

Травень

Методичний кабінет, педколектив

Звіт психологічної служби

5. Організаційно-методична робота

5.1.

Написання плану роботи психологічної служби на 2014/2015 н.р.

Вересень

 

 

Кабінет психолога

 

6 год

 

 

 

 

5.2.

Складання плану роботи на місяць

Кожного місяця

Кабінет психолога

23 год

 

5.3.

Оформлення діагностичного матеріалу

Протягом року

 

Кабінет психолога

 

350 год

 

5.4.

Робота в бібліотеці, самопідготовка

Протягом року

 

Бібліотека, кабінет психолога

72 год

 

5.5.

Оволодіння новими діагностичними методиками та методами проведення корекційних та розвивальних тренінгів

 

 

Протягом року

 

 

 

 

Кабінет психолога

 

104 год

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6.

Підготовка до проведення тренінгів, ділових ігор тощо з учнями, батьками, медпрацівниками

Протягом року

 

Бібліотека, кабінет психолога

 

70 год

 

5.7.

Створення банку даних. Занесення отриманих результатів

Протягом року

 

Кабінет психолога

 

100 год

 

5.8.

Складання звіту про виконану роботу

Протягом року

 

Кабінет психолога

 

10 год

 

5.9.

Складання аналітичного та статистичного звітів

Травень

Кабінет психолога

 

10 год

6. Зв’язки з громадськістю

6.1.

Відвідування учнів вдома

 

Протягом року

 

 

 

 

 

 

 

За запитом

6.2.

Відвідування батьків за місцем роботи

6.3.

Служба у справах дітей

6.4.

Служба зайнятості

6.5.

У справах дітей та представниками міліції

6.6.

Центр соціальних служб у справах сім’ї, дітей та молоді

 

План роботи соціального педагога 2014/2015 н.р. робота

Зміст роботи

Термін виконання

 

Відповідальний

1

2

3

4

Організаційна робота

1

Планування роботи на рік

Травень – серпень

 

Соціальний педагог

 

2

Планування роботи на місяць

До 01 числа кожного місяця

Соціальний педагог

 

3

Складання звіту про роботу за рік

До 1 червня

Соціальний педагог

 

4

Оформлення належної документації

Протягом року

Соціальний педагог

 

5

Поновлення банку даних про дітей-сиріт та ПБП

Вересень.

Протягом року

Соціальний педагог

6

Вивчення нормативної та методичної літератури

Протягом року

Соціальний педагог

 

7

Оновлення картотеки учнів, які входять до «групи ризику»

Вересень

Психолог,

соціальний педагог,

заступник директора з НМР

8

Підготовка до проведення тренінгів, діагностичної, корекційно – розвивальної, просвітницької роботи

Протягом року

Соціальний педагог

 

9

Оформлення робочого місця

Серпень

Соціальний педагог

10

Оформлення стендів у кабінеті

Протягом року

Соціальний педагог

 

11

Робота з науково-методичною літературою, посібниками та фаховими періодичними виданнями

Протягом року

Соціальний педагог

 

12

Підсумки роботи по охороні прав та соціального захисту дітей

Травень

Соціальний педагог

 

13

Підготовка аналітичної інформації, довідок і звітів за результатами соціально-педагогічної діяльності та інших досліджень

Щомісяця.

Щокварталу

 

Соціальний педагог

 

Діагностична робота

1

Знайомство з учнями І курсу, вивчення їх особових справ

Вересень,

жовтень

Соціальний педагог,

психолог

2

Робота зі своєчасного виявлення соціально дезадаптованих дітей (бесіди, спостереження, консультації)

Протягом року

Класні керівники, вихователь,

соціальний педагог, психолог

3

Діагностування індивідуально-психологічних особливостей учнів та їх

 

соціальних зв’язків:

Соціометрія,

Тренінг «Що я люблю? Що не люблю?

Протягом року

( за потребою)

Соціальний педагог,

класні керівники, вихователь

4

Вивчення особливостей взаємодії та спілкування учнів з ровесниками:

-«Я та моя група» (соціометрія);

-«Я та мої друзі» (анкетування)

Протягом року

 

Соціальний педагог

5

Вивчення планів

подальшого навчання (працевлаштування) учнів ІІІ курсу

Жовтень

Соціальний педагог, психолог

Профілактична робота

1

Участь у рейді “Урок” (всі групи)

Щотижня

Соціальний педагог,

учнівське самоврядування

2

Профілактика

тютюнопаління, алкоголю.

Круглі столи:

-“Дитячий алкоголізм”;

-“Паління та діти”

Протягом року

 

 

Листопад

Квітень

Соціальний педагог, психолог

3

Робота з вихователем, класними керівниками

(виступи на класних зборах) по питанню соціально правової роботи з учнями

Згідно з річним планом

Соціальний педагог

Захисна робота

1

Вирішення конфліктних ситуацій

Щомісяця при зверненні та при потребі

Соціальний педагог

 

2

Консультування з питань захисту дітей.

Роз’яснювальна робота серед неповнолітніх з питань соціального захисту

За запитом

Соціальний педагог

 

3

Захист майнових та житлових прав неповнолітніх

Протягом року

Соціальний педагог

 

4

Представлення інтересів дітей у різних інстанціях (суд, кримінальна міліція у справах дітей, служба у справах дітей тощо).

 

Участь у тижнях правової освіти

За потребою

 

 

 

 

 

Грудень

Соціальний педагог

 

5

Контроль щодо додержання прав дитини.

Відповідність вимогам документів статусу дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

За потребою

Соціальний педагог

 

6

Участь у вирішенні конфліктів, викликаних

напруженням у трикутнику

 

взаємодії «учень-учитель-учень»

Протягом року,

за потребою

 

Соціальний педагог

7

Допомога адміністрації в соціально-педагогічному патронажі дітей, які потребують соціальної допомоги

У разі потреби

Соціальний педагог

8

Ведення обліку дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів

Протягом року

Соціальний педагог,

лікар закладу

Консультативна робота

1

Групові консультації для учнів випускних груп з питання вибору подальшого навчання або працевлаштування

Лютий-травень, червень

Соціальний педагог

 

2

Консультації з питань соціального захисту

Протягом року

Соціальний педагог

 

Прогностична робота

1

Робота з вихователем, класними керівниками випускних груп щодо працевлаштування учнів

Протягом року

Соціальний педагог

 

Соціально-перетворювальна

1

Допомога учням І курсу в адаптації до нових умов навчання

Вересень

 

Соціальний педагог

 

2

Підготовка необхідних документів для призначення пенсій учням по втраті годувальника. Підготовка пакету документів для призначення соціальних виплат

Протягом року

Соціальний педагог

 

 

3

Контроль за надходженням пенсій, соціальних виплат

Щомісяця

Соціальний педагог

 

4

Індивідуальна робота з учнями схильними до правопорушень

Щомісяця

Соціальний педагог

 

5

Робота по поверненню учнів на навчання, які без поважних причин не відвідують заклад

Постійно

Соціальний педагог

 

6

Підтримання зв’язку з випускниками, надання їм можливої допомоги

За зверненнями

Соціальний педагог

 

7

Підготовка, укомплектування особових справ випускників до вибуття, робота по влаштуванню учнів для продовження їх навчання

Травень – червень

Соціальний педагог,

заступник директора з НМР

Соціальний захист

1

Діагностика житлової ситуації дітей, що прибули до закладу:

  • що мають житло;

  • що не мають житла;

  • житло яких знаходиться в аварійному стані;

  • житло яких значиться за ними на правах користувача

 

Протягом року,

за потребою

 

Соціальний педагог

2

Внесення змін до банку даних, соціального паспорту

Протягом року,

за потребою

Соціальний педагог

3

Соціальний супровід випускників 2015 року

Січень,

лютий,

червень

Соціальний педагог

 

4

Проведення тренінгів з професійної орієнтації

Протягом року

Соціальний педагог, класні керівники

5

Групові консультації для учнів випускних груп з питань працевлаштування

Грудень,

січень

Соціальний педагог

6

Консультації для учнів випускних груп з питань вибору подальшого навчання або працевлаштування

Жовтень – квітень

Соціальний педагог

7

Вирішення проблемних питань чи конфліктних ситуацій щодо працевлаштування учнів

Протягом року

Соціальний педагог

8

Робота по влаштуванню учнів випускних груп для продовження їх навчання або працевлаштування

Червень – серпень

Соціальний педагог

Останні новини

ПРОВЕДЕННЯ ІІ (ОБЛАСНОГО) ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ ФАХОВОЇ МАЙСТЕРНОСТІ З ПРОФЕСІЇ «ОФІЦІАНТ» СЕРЕД ЗДОБУВАЧІВ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ ЗПТО КИЇВЩИНИ

19.03.2019
19 березня 2019 року на базі КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей» проходив  ІІ етап Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності з професії»Офіціант». За право бути кращими змагалися 8 конкурсантів із різних навчальних закладів ПТО Київської області: КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей» Поповкіна Ельвіра Юріївна; ДПТНЗ «Фастівський центр професійно-технічної освіти» Лук’янчук Андрій Максимович; ДПТНЗ «Білоцерківське ВПУ будівництва та сервісу» Кошубська Юлія Дмитрівна; ДНЗ «Київське обласне ВПУ харчових технологій та ресторанного сервісу» Бевз Вадим Юрієвич; ДНЗ «Сквирське вище професійне училище» Бровченко Вікторія Валеріївна; ДНЗ «Білоцерківське професійно-технічне училище ім. П.Р. Поповича» Тараєва Валерія Богданівна; ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» Динник Ірина Анатоліївна; ДНЗ «Ржищівський професійний ліцей» Бурімова Оксана Ігорівна. Оцінювало конкурс компетентне журі: Голова журі: Овчарова Анна – керівник  відділу навчання персоналу мережі ресторанів «Mr.CAT». Члени журі: Струк Андрій Анатолійович – власник кафе «Старе місто» м. Васильків, інженер-технолог;Паламарчук Тетяна Василівна – голова обласної методичної секції педагогічних працівників з підготовки робітників  громадського харчування, майстер виробничого навчання державного професійно-технічного навчального закладу «Білоцерківське вище професійне училище будівництва та сервісу»; Недашківська Галина Іванівна – старший майстер відділення кулінарії та сервісу державного навчального закладу «Катюжанське вище професійне училище»;Пономаренко Тетяна Григорівна – викладач спеціальних предметів державного навчального закладу «Богуславський центр професійно-технічної освіти». Змагання проходили у два етапи: теоретичний тур і практичний. Теоретичний тур передбачав виконання тестових завдань із чотирьох предметів: організації обслуговування в ресторанах, охорони праці, гігієни та санітарії виробництва, кулінарної характеристики страв. Практичний тур змагань був особливо захоплюючий. Конкурсанти сервірували тематичні столи, презентували свою роботу, представляючи попередньо розроблене меню, уміло використовували квіткові композиції та прикраси. Кожний учасник повинен був протягом 10 хв. скласти різними способами 15 серветок, демонструючи свою майстерність, артистизм, ступінь складності та вишуканості при виконанні завдання. Своє уміння та професіоналізм показали учасники конкурсу на етапі техніки наливання вина та руху з тацею. Конкурсанти  довели, що прагнуть бути першими у всьому, прагнуть гармонії та самовдосконалення фахової майстерності. Але змагання для того і проводяться, щоб визначити кращого! ІІІ місце у конкурсі виборола учениця КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей» Поповкіна Ельвіра; ІІ місце розділили учень ДНЗ «Київське обласне ВПУ харчових технологій та ресторанного сервісу» Бевз Вадим і учениця ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» Динник Ірина. Переможцем ІІ етапу  Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності з професії «Офіціант» стала учениця ДПТНЗ «Білоцерківське ВПУ будівництва та сервісу» Кошубська Юлія Дмтрівна. Саме вона буде представляти ПТО Київської області на всеукраїнських змаганнях! Конкурс проходив в атмосфері гостинності, доброзичливості та взаємопідтримки. КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей» вдячний організаторам змагань за честь приймати у себе гостей, демонструючи власні досягнення та професіоналізм. Працівники ліцею наполегливо готувалися до заходу. Усіх присутніх пригощали кавою п’яти видів. Особливо смакувала кава по-турецьки, приготована на піску. Фруктові букети, тістечка, власноруч виготовлені шоколадні цукерки – усе було гостям до вподоби. Дякуємо учасникам, журі, організаторам, наставникам конкурсантів за витримку, активність, творчість. Бажаємо всім успіхів, наснаги та нових звершень!