Комунальний навчальний заклад Київської обласної ради
+38 045 71 22 543 +38 045 71 23 365
ВасильківськийПрофесійний Ліцей
Твоя професія - дорога в стабільне майбутнє
Соціально-правова робота в 2014/2015 н.р.

Соціально-правова робота в 2014/2015 н.р.

1.Реалізація державної політики з питань соціального захисту учнів ліцею, в першу чергу з числа найбільш соціально-

незахищених категорій, виконання вимог законодавства України у сфері охорони дитинства.

2.Співпраця з державними органами та службами, що захищають права дітей.

3. Підвищення рівня правової культури педагогічних працівників закладу.

4. Підвищення рівня правової культури учнів та їх батьків, розвиток соціальної компетентності вихованців ліцею.

5. Організація постійної роботи консультпункту «Правова допомога» в кабінеті юрисконсульта навчального закладу.

6. Оформлення учнівських квитків учням ліцею та єдиних квитків учням з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського

піклування, що надають право на пільги.

7. Працевлаштування випускників, допомога у вирішенні житлових питань дітей-сиріт.

8. Створення нормативно-правової бази з усіх напрямків діяльності закладу, в тому числі з соціально-правового.

Здійснення роботи в цьому напрямку забезпечують соціальний педагог, психолог та юрисконсульт ліцею.

Річний план

психологічного забезпечення навчально-виховного процесу

практичного психолога на 2014/2015 н.р.

Події останніх місяців, які відбуваються в Україні – вкрай складна соціально-політична ситуація у суспільстві, показали

необхідність соціально-психологічного захисту і психологічної допомоги як дітям і окремим людям, так і цілим соціальним групам.

Майже рік Україна переживає складну соціально-політичну ситуацію. У зв’язку з цим, суттєво підвищується роль та значення професійної діяльності працівників психологічної служби системи освіти. В 2014/2015 навчальному році робота буде більш націлена на подолання негативних психологічних наслідків подій, що відбуваються в країні, для всіх учасників навчально-виховного процесу (стресові та посттравматичні стани тощо).

Крім цього психологічна служба буде виконувати наступні завдання:

1.Надання психологічної допомоги вступникам і першокурсникам ПТНЗ в адаптації до нових умов навчально-виховного процесу і встановлення нових соціальних зв’язків у навчальному закладі і за його межами.

2.Створення сприятливого соціально-психологічного клімату в навчальному закладі та оптимізація змісту і форм психологічної просвіти педагогічних працівників і батьків.

3.Забезпечення індивідуального підходу до кожного учасника навчально-виховного процесу на основі його психолого-педагогічного вивчення;

4.Психологічний супровід процесу адаптації на 1 курсі.

5.Встановлення причин низьких навчальних результатів учнів.

6.Допомога членам педагогічного колективу оволодіти компетентнісним підходом, допомога педагогам в організації навчально-виховної роботи, психологічна підтримка вчителів.

п/п

Зміст роботи з учнями, педпрацівниками, батьками, адміністрацією навчального закладу

Термін проведення

Де і з ким проводиться

Норми часу

Очікуваний результат

1. Психодіагностична робота

1.1.

Відвідування уроків теоретичного і виробничого навчання з метою дослідження взаємодії викладача, майстра з учнями

 

 

На початку і в кінці навчального року

 

У класному кабінеті з учнями

 

 

20 год

 

Дослідження стосунків викладача з учнями та надання консультацій

 

1.2.

Діагностика учнів та педколективу з метою визначення їх індивідуальних особливостей:

 

а) вивчення соціально- психологічної адаптації учнів за допомогою методик

К. Роджерса і

Д. Даймонда;

 

 

 

 

 

 

До кінця вересня

 

 

 

 

 

 

 

Кабінет психолога, I курс

 

 

 

 

 

 

 

16,5 год

 

 

 

 

 

 

 

Вивчення рівня адаптації першокурсників

 

б) соціометрія;

 

Кінець вересня

 

Класний кабінет, I-III курси

16,5 год

 

Вивчення міжособових відносин

в) тест «Лідер»;

 

Початок жовтня

Класний кабінет, I-III курси

16,5 год

 

Визначення схильності до лідерських якостей

 

г) діагностика темпераменту учнів (опитувальник

Г. Айзенка);

 

Кінець жовтня

 

Кабінет психолога, I курс

 

16,5 год

 

Вивчення темпераменту

 

д) методика «Міжособові відносини» Т. Лірі;

 

До середини листопада

 

 

Кабінет психолога, І-ІІІ курси

 

16,5 год

 

Вивчення взаємин у групі

 

е) дослідження акцентуацій характеру Л.Шмішика;

Кінець листопада

 

Класний кабінет, І-ІІІ курси

 

16,5 год

 

Вивчення характеру

 

є) анкетування «Чи вживаєш ти наркотики?»;

 

Початок грудня

 

Класний кабінет, учні І-ІІІ курсів

 

 

16,5 год

 

Дослідження схильності учнів до наркотичних препаратів

ж) діагностика стану агресії (опитувальник Басса-Дарки);

Кінець грудня

 

Кабінет психолога, І-ІІІ курси

 

16,5 год

 

Диференціація прояву агресії

з) вивчення пізнавальних функцій психіки;

До кінця січня

 

Кабінет психолога, І-ІІІ курси

 

16,5 год

 

Дослідження відчуття та сприймання, пам’ять, мислення

и) вивчення регулятивної функції психіки

Початок лютого

 

Кабінет психолога, І-ІІІ курси

 

16,5 год

 

Дослідження почуття, емоцій та пізнавальної діяльності

 

 

1.3.

Пошук обдарованих учнів:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Визначення обдарованих, здібних учнів

 

 

 

– мотиви учбової діяльності (Пашнєв Б. К.);

Кінець лютого

 

Класний кабінет, учні І-ІІІ курсів

16,5 год

 

– пізнавальна активність (Пашнєв);

 

До кінця березня

 

Класний кабінет, учні І-ІІІ курсів

 

16,5 год

 

– тест Ровена;

До кінця квітня

 

Класний кабінет, учні І-ІІІ курсів

16,5 год

 

– тест Торенса

Травень

 

Класний кабінет, учні І-ІІІ курсів

16,5 год

 

1.4.

Діагностика за замовленням, запитами класних керівників, вихователів, адміністрації

Протягом року

Кабінет психолога, всі учні

20 год

Робота за запитами

 

2. Консультаційна робота

2.1.

Надання індивідуальних консультацій та рекомендацій за результатами діагностики

Протягом року

 

У кабінеті психолога, учні, викладачі, майстри, батьки

 

100 год

 

Надання консультацій за результатами психологічних вимірювань та спостережень

2.2.

Проведення індивідуального консультування учнів з питань вирішення їх особистих проблем

Протягом року

 

У кабінеті психолога, учні

107 год

Надання консультацій, корекція особистих проблем

3. Корекційно-відновлювальна робота

3.1.

Корекція дезадаптованості першокурсників (застосування адекватних розвивальних та корекційних програм для корекції пам’яті, уваги мислення)

Вересень- жовтень

 

Кабінет психолога, I курс

 

40 год

 

Адаптація першокурсників

 

3.2.

Тренінгові заняття з учнями, у яких виявлено підвищений рівень агресивності

Грудень-січень

 

Кабінет психолога, учні

40 год

 

Подолання агресії

 

3.3.

Заняття на тему:

«Конфлікт і Я»

Лютий

 

Кабінет психолога, III курс

40 год

Відсторонення себе від конфлікту

 

 

3.4.

Тренінгові заняття «Бар’єри в спілкуванні»

Березень

 

Кабінет психолога, III курс

40 год

Вираження своїх емоцій,

думок

3.5.

Групові заняття з учнями з метою подолання шкідливих звичок

Квітень

 

Кабінет психолога, III курс

 

40 год

Підтримання здорового способу життя

 

3.6.

Тренінгові заняття «Особистісний зріст»

Травень

Кабінет психолога, III курс

 

40 год

Формування комунікативних навиків, здатності до емпатії тощо

4. Психологічна просвіта

4.1.

Виступи перед учнями, педпрацівниками, батьками, в установах, організаціях тощо

Протягом року

 

Класні кабінети, медпрацівники, батьки, учні

 

Фактично використаний час

Просвіта учнів, педпрацівників, батьків

 

4.2.

Оновлення психологічного стенду

Протягом року

 

Психологічний стенд, кабінет психолога

Просвіта учнів, педпрацівників, батьків

 

4.3.

Виступи на годинах спілкування

Протягом року за замовленням

 

Класні кабінети, класні колективи

Просвіта учнів

 

4.4.

Звіт психолога про діяльність психологічної служби ліцею у 2014/2015 н.р.

Травень

Методичний кабінет, педколектив

Звіт психологічної служби

5. Організаційно-методична робота

5.1.

Написання плану роботи психологічної служби на 2014/2015 н.р.

Вересень

 

 

Кабінет психолога

 

6 год

 

 

 

 

5.2.

Складання плану роботи на місяць

Кожного місяця

Кабінет психолога

23 год

 

5.3.

Оформлення діагностичного матеріалу

Протягом року

 

Кабінет психолога

 

350 год

 

5.4.

Робота в бібліотеці, самопідготовка

Протягом року

 

Бібліотека, кабінет психолога

72 год

 

5.5.

Оволодіння новими діагностичними методиками та методами проведення корекційних та розвивальних тренінгів

 

 

Протягом року

 

 

 

 

Кабінет психолога

 

104 год

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6.

Підготовка до проведення тренінгів, ділових ігор тощо з учнями, батьками, медпрацівниками

Протягом року

 

Бібліотека, кабінет психолога

 

70 год

 

5.7.

Створення банку даних. Занесення отриманих результатів

Протягом року

 

Кабінет психолога

 

100 год

 

5.8.

Складання звіту про виконану роботу

Протягом року

 

Кабінет психолога

 

10 год

 

5.9.

Складання аналітичного та статистичного звітів

Травень

Кабінет психолога

 

10 год

6. Зв’язки з громадськістю

6.1.

Відвідування учнів вдома

 

Протягом року

 

 

 

 

 

 

 

За запитом

6.2.

Відвідування батьків за місцем роботи

6.3.

Служба у справах дітей

6.4.

Служба зайнятості

6.5.

У справах дітей та представниками міліції

6.6.

Центр соціальних служб у справах сім’ї, дітей та молоді

 

План роботи соціального педагога 2014/2015 н.р. робота

Зміст роботи

Термін виконання

 

Відповідальний

1

2

3

4

Організаційна робота

1

Планування роботи на рік

Травень – серпень

 

Соціальний педагог

 

2

Планування роботи на місяць

До 01 числа кожного місяця

Соціальний педагог

 

3

Складання звіту про роботу за рік

До 1 червня

Соціальний педагог

 

4

Оформлення належної документації

Протягом року

Соціальний педагог

 

5

Поновлення банку даних про дітей-сиріт та ПБП

Вересень.

Протягом року

Соціальний педагог

6

Вивчення нормативної та методичної літератури

Протягом року

Соціальний педагог

 

7

Оновлення картотеки учнів, які входять до «групи ризику»

Вересень

Психолог,

соціальний педагог,

заступник директора з НМР

8

Підготовка до проведення тренінгів, діагностичної, корекційно – розвивальної, просвітницької роботи

Протягом року

Соціальний педагог

 

9

Оформлення робочого місця

Серпень

Соціальний педагог

10

Оформлення стендів у кабінеті

Протягом року

Соціальний педагог

 

11

Робота з науково-методичною літературою, посібниками та фаховими періодичними виданнями

Протягом року

Соціальний педагог

 

12

Підсумки роботи по охороні прав та соціального захисту дітей

Травень

Соціальний педагог

 

13

Підготовка аналітичної інформації, довідок і звітів за результатами соціально-педагогічної діяльності та інших досліджень

Щомісяця.

Щокварталу

 

Соціальний педагог

 

Діагностична робота

1

Знайомство з учнями І курсу, вивчення їх особових справ

Вересень,

жовтень

Соціальний педагог,

психолог

2

Робота зі своєчасного виявлення соціально дезадаптованих дітей (бесіди, спостереження, консультації)

Протягом року

Класні керівники, вихователь,

соціальний педагог, психолог

3

Діагностування індивідуально-психологічних особливостей учнів та їх

 

соціальних зв’язків:

Соціометрія,

Тренінг «Що я люблю? Що не люблю?

Протягом року

( за потребою)

Соціальний педагог,

класні керівники, вихователь

4

Вивчення особливостей взаємодії та спілкування учнів з ровесниками:

-«Я та моя група» (соціометрія);

-«Я та мої друзі» (анкетування)

Протягом року

 

Соціальний педагог

5

Вивчення планів

подальшого навчання (працевлаштування) учнів ІІІ курсу

Жовтень

Соціальний педагог, психолог

Профілактична робота

1

Участь у рейді “Урок” (всі групи)

Щотижня

Соціальний педагог,

учнівське самоврядування

2

Профілактика

тютюнопаління, алкоголю.

Круглі столи:

-“Дитячий алкоголізм”;

-“Паління та діти”

Протягом року

 

 

Листопад

Квітень

Соціальний педагог, психолог

3

Робота з вихователем, класними керівниками

(виступи на класних зборах) по питанню соціально правової роботи з учнями

Згідно з річним планом

Соціальний педагог

Захисна робота

1

Вирішення конфліктних ситуацій

Щомісяця при зверненні та при потребі

Соціальний педагог

 

2

Консультування з питань захисту дітей.

Роз’яснювальна робота серед неповнолітніх з питань соціального захисту

За запитом

Соціальний педагог

 

3

Захист майнових та житлових прав неповнолітніх

Протягом року

Соціальний педагог

 

4

Представлення інтересів дітей у різних інстанціях (суд, кримінальна міліція у справах дітей, служба у справах дітей тощо).

 

Участь у тижнях правової освіти

За потребою

 

 

 

 

 

Грудень

Соціальний педагог

 

5

Контроль щодо додержання прав дитини.

Відповідність вимогам документів статусу дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

За потребою

Соціальний педагог

 

6

Участь у вирішенні конфліктів, викликаних

напруженням у трикутнику

 

взаємодії «учень-учитель-учень»

Протягом року,

за потребою

 

Соціальний педагог

7

Допомога адміністрації в соціально-педагогічному патронажі дітей, які потребують соціальної допомоги

У разі потреби

Соціальний педагог

8

Ведення обліку дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів

Протягом року

Соціальний педагог,

лікар закладу

Консультативна робота

1

Групові консультації для учнів випускних груп з питання вибору подальшого навчання або працевлаштування

Лютий-травень, червень

Соціальний педагог

 

2

Консультації з питань соціального захисту

Протягом року

Соціальний педагог

 

Прогностична робота

1

Робота з вихователем, класними керівниками випускних груп щодо працевлаштування учнів

Протягом року

Соціальний педагог

 

Соціально-перетворювальна

1

Допомога учням І курсу в адаптації до нових умов навчання

Вересень

 

Соціальний педагог

 

2

Підготовка необхідних документів для призначення пенсій учням по втраті годувальника. Підготовка пакету документів для призначення соціальних виплат

Протягом року

Соціальний педагог

 

 

3

Контроль за надходженням пенсій, соціальних виплат

Щомісяця

Соціальний педагог

 

4

Індивідуальна робота з учнями схильними до правопорушень

Щомісяця

Соціальний педагог

 

5

Робота по поверненню учнів на навчання, які без поважних причин не відвідують заклад

Постійно

Соціальний педагог

 

6

Підтримання зв’язку з випускниками, надання їм можливої допомоги

За зверненнями

Соціальний педагог

 

7

Підготовка, укомплектування особових справ випускників до вибуття, робота по влаштуванню учнів для продовження їх навчання

Травень – червень

Соціальний педагог,

заступник директора з НМР

Соціальний захист

1

Діагностика житлової ситуації дітей, що прибули до закладу:

  • що мають житло;

  • що не мають житла;

  • житло яких знаходиться в аварійному стані;

  • житло яких значиться за ними на правах користувача

 

Протягом року,

за потребою

 

Соціальний педагог

2

Внесення змін до банку даних, соціального паспорту

Протягом року,

за потребою

Соціальний педагог

3

Соціальний супровід випускників 2015 року

Січень,

лютий,

червень

Соціальний педагог

 

4

Проведення тренінгів з професійної орієнтації

Протягом року

Соціальний педагог, класні керівники

5

Групові консультації для учнів випускних груп з питань працевлаштування

Грудень,

січень

Соціальний педагог

6

Консультації для учнів випускних груп з питань вибору подальшого навчання або працевлаштування

Жовтень – квітень

Соціальний педагог

7

Вирішення проблемних питань чи конфліктних ситуацій щодо працевлаштування учнів

Протягом року

Соціальний педагог

8

Робота по влаштуванню учнів випускних груп для продовження їх навчання або працевлаштування

Червень – серпень

Соціальний педагог

Останні новини

4321

23.01.2019
  ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ У 2019 році на базі 9 класів з отриманням повної загальної середньої освіти     №   Назва професії Обсяг прийому (чол.) Термін навчання 1. (5122) Кухар. (5123) Офіціант 25 3 роки 2 (7412) Пекар. (7412) Кондитер 20 3 роки 3. (7436) Швачка. (7433) Кравець 15 3 роки 4. (5141) Перукар (перукар-модельєр). (5141) Манікюрник 20 3 роки 5. (4113) Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення. (4222) Адміністратор 20 3 роки 6. (7122) Муляр. (7133) Штукатур 15 3 роки 7. (7212) Електрозварник ручного зварювання. (8322) Водій автотранспортних засобів категорії «В» 25 3 роки 8. (5129) Майстер ресторанного обслуговування. (5129) Майстер готельного обслуговування 20 3 роки                                     на базі 11 класів     №з/п   Назва професії Обсяг прийому (чол.) Термін навчання 1. (4113) Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення 20 1 рік 5 міс. 2 (4212) Касир (в банку) 15 1 1 рік 3. (4222) Адміністратор 15 8 міс. 4. (5312) Оформлювач вітрин, приміщень та будівель 15 1 рік 3 міс. 5. (5141) Перукар (перукар-модельєр) 20 1 рік 2 міс. 6. (5141) Манікюрник 20 5 міс. 7. (7412) Кондитер 20 1 рік 2 міс. 8. (7412) Пекар 20 7 міс. 9. (5142) Покоївка 15 6 міс. 10. (7436) Швачка 15 1 рік 11. (7433) Кравець 15 1 рік 12. (7122) Муляр. (7133) Штукатур 15 1 рік 13. (5129) Майстер ресторанного обслуговування 20 1 рік 14. (5129) Майстер готельного обслуговування 20 1 рік                         Прийом документів проводиться з 15 травня – по 23 серпня 2019 року щоденно, крім неділі заява (подається вступником особисто) документи про освіту (оригінали) свідоцтво, додаток до свідоцтва для випускників 9 кл. атестат, додаток до атестата для випускників 11 кл. свідоцтво про народження, паспорт (копія) ідентифікаційний номер (копія) медична довідка (форма N 086) 6 фотокарток розміром 3х4 см; характеристика зі школи; приписне свідоцтво – для юнаків з 17 років (копія); копії документів, що дають право на пільги при вступі (за наявності); конверт з марками – 2 шт.; папка швидкозшивач – 1 шт., файли – 2 шт. Умови прийому: Прийом до ліцею проводиться без вступних іспитів, шляхом конкурсного відбору: за результатами середнього балу свідоцтва про освіту; за результатами усної співбесіди.   Конкурсний відбір може проводитись поетапно, упродовж усього терміну прийому документів.   Особи, які без поважних причин не з’явилися на співбесіду, не можуть бути зараховані на навчання. Пільги на зарахування   Зараховуються поза конкурсом:   – особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право; –    діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами); – діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраною професією, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»; –    діти з багатодітних сімей, у складі яких є п’ятеро і більше дітей, за умови наявності у них достатнього рівня підготовки, відповідно до ст. 19 Закону України «Про охорону дитинства; –    особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право; –    особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право; –    діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».   Першочергово зараховуються:   випускники загальноосвітніх навчальних закладів, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою; учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними; особи, які вступають до ліцею за цільовим направленням на навчання.  

1234

23.01.2019
ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ у 2019 році На базі 9 класів з отриманням повної загальної середньої освіти № Код та назва професії Обсяги прийому, чол. Термін навчання 1. (5122) Кухар. (5123) Офіціант 25 3 роки 2 (7412) Пекар. (7412) Кондитер 20 3 роки 3. (7436) Швачка. (7433) Кравець 15 3 роки 4. (5141) Перукар (перукар-модельєр) (5141) Манікюрник 20 3 роки 5. (4113) Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення. (4222) Адміністратор 20 3 роки 6. (7122) Муляр. (7133) Штукатур 15 3 роки 7. (7212) Електрозварник ручного зварювання (8322) Водій автотранспортних засобів категорії «В» 25 3 роки 8. (5129) Майстер ресторанного обслуговування. (5129) Майстер готельного обслуговування 20 3 роки На базі 11 класів № Код та назва професії Обсяги прийому, чол. Термін навчання 1. (4113) Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення 20 1 рік 5 міс. 2 (4212) Касир (в банку) 15 1 1 рік 3. (4222) Адміністратор 15 8 міс. 4. (5312) Оформлювач вітрин, приміщень та будівель 15 1 рік 3 міс. 5. (5141) Перукар (перукар-модельєр) 20 1 рік 2 міс. 6. (5141) Манікюрник 20 5 міс. 7. (7412) Кондитер 20 1 рік 2 міс. 8. (7412) Пекар 20 7 міс. 9. (5142) Покоївка 15 6 міс. 10. (7436) Швачка 15 1 рік 11. (7433) Кравець 15 1 рік 12. (7122) Муляр. (7133) Штукатур 15 1 рік 13. (5129) Майстер ресторанного обслуговування 20 1 рік 14. (5129) Майстер готельного обслуговування 20 1 рік