Комунальний навчальний заклад Київської обласної ради
+38 045 71 22 543 +38 045 71 23 365
ВасильківськийПрофесійний Ліцей
Твоя професія - дорога в стабільне майбутнє
Соціально-правова робота в 2018/2019 н.р.

СОЦІАЛЬНО – ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Соціально – психологічна служба забезпечує своєчасне і систематичне вивчення психофізичного розвитку здобувачів освіти, мотивів їх поведінки і діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, гендерних та інших індивідуальних особливостей, сприяє створенню умов для виконання освітніх і виховних завдань закладу освіти.

Психологічне забезпечення освітнього процесу в закладах освіти здійснюють практичні психологи.

Соціально-педагогічний патронаж у системі освіти сприяє взаємодії закладів освіти, сім’ї і суспільства у вихованні здобувачів освіти, їх адаптації до умов соціального середовища, забезпечує консультативну допомогу батькам. Соціально-педагогічний патронаж здійснюють соціальні педагоги

Організація діяльності соціально-психологічної служби в системі освіти України забезпечується практичними психологами та соціальними педагогами і здійснюється на основі законів та інших нормативно-правових документів України:

Соціально-правова робота в 2018/2019 н.р.

 1. Реалізація державної політики з питань соціального захисту учнів ліцею, в першу чергу з числа найбільш соціально-незахищених категорій, виконання вимог законодавства України у сфері охорони дитинства.
 2. Співпраця з державними органами та службами, що захищають права дітей.
 3. Підвищення рівня правової культури педагогічних працівників закладу.
 4. Підвищення рівня правової культури учнів та їх батьків, розвиток соціальної компетентності вихованців ліцею.
 5. Організація постійної роботи консультпункту «Правова допомога» в кабінеті юрисконсульта навчального закладу.
 6. . Оформлення учнівських квитків учням ліцею та єдиних квитків учням з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, що надають право на пільги.
 7. Працевлаштування випускників, допомога у вирішенні житлових питань дітей-сиріт.
 8. Створення нормативно-правової бази з усіх напрямків діяльності закладу, в тому числі з соціально-правового.

Зміст роботи практичного психолога

у 2018 – 2019 навчальному році передбачає:

– соціально – психологічний супровід освітнього процесу;

– здійснення психологічної просвіти, корекції, консультаційної роботи для учнівської молоді;
– психологічна просвіта всіх учасників освітнього процесу.

Згідно з основною метою психологічної служби освіти та особливостями ліцею робота практичного психолога Мета діяльності психологічної служби є сприяння

спрямована на створення умов для соціального та інтелектуального розвитку здобувачів освіти, охорони психічного здоров’я, надання психологічної та соціально-педагогічної підтримки всім учасникам освітнього процесу. Для їх реалізації практичний психолог ліцею ставить перед собою такі цілі і задачі:

1. Розвивати соціальні компетентності, свідоме професійне самовизначення учнів.

2. Здійснювати психологічний супровід процесу адаптації здобувачів освіти нового контингенту до навчання у ліцеї:

а) дослідити міжособистісні відносини учасників освітнього процесу;

б) визначити рівень самооцінки та вимог учнів до себе;

в) вивчити мотиви навчальної діяльності здобувачів освіти;

г) сприяти процесу адаптації учнів І курсу до навчання у ліцеї;

3. Вести пошук інтелектуально та творчо обдарованих учнів.

4. Здійснювати профілактику негативних явищ в учнівському середовищі, формувати соціальну компетентність.

5. Досліджувати основні причин низьких досягнень здобувачів освіти.

6. Вести консультативну роботу.

7. Виховувати свідоме ставлення учнів до свого здоров’я та здоров’я інших людей як найвищої соціальної цінності, формувати засади здорового способу життя.

8. Ознайомлювати здобувачів освіти з новими методами релаксації, з метою підвищення адаптаційних здібностей учнів до умов психологічного стресу.

Психологічне забезпечення освітнього процесу
на 2018/2019 н.р.


п\п

Зміст роботи з учнями (дітьми), педагогічними працівниками, батьками, адміністрацією навчального закладу

Термін

проведення

Де і з ким проводиться

1.

ДІАГНОСТИКА

   
1.1 Діагностична робота (індивідуальна):    
  Діагностична робота із здобувачами освіти з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування та учнів з особливими освітніми потребами
 

(за запитом)

Протягом року

У класному кабінеті із

здобувачами освіти

1.2 Діагностична робота із здобувачами освіти, які потребують підвищеної педагогічної уваги (девіантні підлітки):
 

– Методика первинної діагностики та виявлення дітей «групи ризику» (М.І.Рожков, М.А. Ковальчук );

– Психодіагностика аутоагресивних схильностей і дій учнів ліцею

Жовтень

Листопад

У класному кабінеті із

здобувачами освіти

1.3 Діагностична робота (групова):    
  Проведення анкетування здобувачів освіти нового контингенту з метою формування банку даних для подальшої індивідуальної роботи з ними:
 

– Анкетування учнів нового контингенту: «Я – учень ліцею»

Вересень

У класному кабінеті із здобувачами освіти нового контингенту

  Проведення діагностичної роботи, з метою пошуку обдарованих, здібних учнів (учні І курсу)

Жовтень

У класному кабінеті із здобувачами освіти І курсу

  Діагностика здобувачів освіти 1-го курсу з метою визначення рівня їх адаптації:
 

Діагностика стартової готовності до професійної діяльності (вересень):

Мотиваційна діяльність – ДДО Є.Клімова;

– Психофізіологічна готовність – методика Г. Айзенка «Дослідження темпераменту (модифікація Т.Матоліна)»;

Особистісна готовність – психогеометрична самооцінка особистості (С. Деллінгер в адаптації А. Алексєєва, Л. Громової);

Діагностика адаптованості до умов навчання:

(жовтень – листопад):

Методика дослідження соціальної адаптованості П. Кузнєцова;

– Методика діагностики мотивації навчання та емоційного відношення до навчання (Спілберг, Андрєєва)

11.09-13.09

14.09-20.09

21.09-27.09

08.10-12.10

15.10-19.10

У класному кабінеті із здобувачами освіти нового контингенту

  Спостереження за адаптацією здобувачів освіти 1-х курсів до нових умов навчання.

Протягом вересня

У класному кабінеті із здобувачами освіти нового контингенту

  Відвідування уроків теоретичного і практичного навчання здобувачів освіти з метою дослідження взаємодії майстра, викладача з ними (психологічний аналіз уроку) та спостереження мікроклімату в групах

02.10-10.10

Відвідування уроків здобувачів освіти І курсу.

  Психологічні дослідження за запитами здобувачів освіти, майстрів в/н, викладачів, батьків.

Протягом року

У класному кабінеті із здобувачами освіти І – ІII курсу
  Діагностування соціальної компетентності:
 

– Методика М. Рожкова «Вивчення соціалізованості особистості»;

– Опитувальник «Копінг – механізм (Е. Хайм)»

21.01-25.01

11.02-15.02

У класному кабінеті із здобувачами освіти II курсу
  Діагностика аутоагресивних схильностей і дій здобувачів освіти: діагностика ступеню готовності до ризику; тест на виявлення суїцидального ризику СР-45

18.03-22.03

У класному кабінеті із здобувачами освіти I курсу
 

Психологічний супровід учнів з особливими освітніми потребами:

– ознайомлення з особовими справами учнів з особливими освітніми потребами, історією та особливостями протікання захворювання; з висновками і рекомендаціями;

– проведення бесід з учнями та їх батьками;

– спостереження за поведінкою учнів з особливими освітніми потребами
на уроках, стилем їхніх взаємин з учителем і одногрупниками;

– вивчення індивідуальних особливостей та психічного розвитку учнів особливими освітніми потребами;

– надання рекомендацій педагогам щодо врахування особливостей навчально-пізнавальної діяльності дитини при визначенні форм і методів роботи з нею;

Протягом року

У кабінеті практичного психолога з здобувачами освіти

2.

ПРОФІЛАКТИКА

   
2.1

Профілактика шкідливих звичок та формування навичок здорового способу життя

Жовтень –

Грудень

У кабінеті практичного психолога із здобувачами освіти

2.2

Профілактика суїцидальних тенденцій серед учнів

Вересень

Травень

У класному кабінеті із здобувачами освіти І курсу

2.3

Профілактика конфліктних ситуацій «учень-учень», «учень-батьки», «учень-вчитель», «учитель-батьки»

Протягом року

У класному кабінеті із здобувачами освіти І курсу

2.4

Просвітницько-профілактичні заходи з питань протидії торгівлі людьми

Протягом року

У кабінеті практичного психолога із здобувачами освіти

2.5

Години спілкування, тренінгові заняття та виховні заходи на життєво-важливі теми

Протягом року

У класному кабінеті із здобувачами освіти І курсу

2.6

Виступи на засіданнях ради профілактики правопорушень:

– Актуальні проблеми та потреби підлітків

– Як запобігти насильству у підлітковому середовищі

– Профілактичні методи запобігання відхилень у поведінці

1 раз в місяць згідно

плану

У актовій залі ліцею

3.

КОРЕКЦІЯ

   
3.1 Проведення психокорекційної роботи із здобувачами освіти за результатами діагностики (відповідно запитів).

Протягом року

У класному кабінеті із здобувачами освіти І курсу
3.2 Групова корекційно-розвивальна робота із здобувачами освіти, які мають труднощі у навчанні, спілкуванні з одногрупниками, майстрами в/н (за запитами).

Жовтень

В кабінеті практичного психолога для здобувачів освіти І курсу
3.3 Реалізація проекту «Життєва компетентність учня – основа розвитку особистості»
 

(Формування навичок ведення самостійного життя, пошуку роботи та закріплення на робочому місці для учнів – випускників)

Протягом року

В кабінеті психолога для здобувачів освіти II курсу
4

НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

   

5

КОНСУЛЬТУВАННЯ

   
5.1 Надання методичних рекомендацій вихователю, класним керівникам щодо психологічної адаптації (дезадаптації) першокурсників

07.09-23.11

Педагогічні працівники

5.2 Надання індивідуальних консультацій та рекомендацій за результатами діагностики і спостереження учням І курсу, педагогам, майстрам, батькам;
 

Індивідуальне консультування для дітей-сиріт та учнів з особливими освітніми потребами;

Індивідуальне консультування здобувачів освіти І-III курсу з питань вирішення їх особистих проблем;

Надання допомоги майстрам в/н І курсу у виборі старост груп (після дослідження соціально-психологічного клімату групи) (за запитами);

Індивідуальне консультування з метою подолання дезадаптованої поведінки серед учнів нового контингенту (за запитами);

Індивідуальне консультування учнів з метою профілактики правопорушень, вживання алкогольних напоїв, наркотичних та психотропних речовин;

Проведення індивідуальних консультацій з проблем навчальних досягнень учнів (за запитами);

Індивідуальні консультації для учнів – випускників та учнів з числа дітей-сиріт і учнів з особливими освітніми потребами;

Проведення індивідуальних консультацій для обдарованих і здібних учнів (за запитами);

Консультаційна робота з учнями, які перебувають в кризовій ситуації, надання рекомендацій щодо подолання депресивного стану. (за запитами)

Протягом року


 

У кабінеті практичного психолога із здобувачами освіти, педагогічними працівниками,

та

батьки

5.3 Групове та індивідуальне консультування батьків із проблем виховання дітей у родині

Протягом року

У кабінеті практичного психолога із здобувачами освіти

5.4 Психологічна підтримка «важких» підлітків:
 

Проведення індивідуальних психологічних консультацій, бесід з учнями групи «посиленої педагогічної уваги»

Протягом

року

У кабінеті практичного психолога із здобувачами освіти

5.5 Психологічне супроводження підлітків:
 

групове та індивідуальне консультування підлітків з проблем:

 • конфлікти в колективі;
 • спілкування з однолітками;
 • стосунки жіночої та чоловічої статті;
 • розвиток упевненості в собі;
 • адаптація випускників в соціумі;
 • як реагувати на агресивну поведінку

Протягом

року

У кабінеті практичного психолога із здобувачами освіти

6.

ПРОСВІТА

   
6.1 Психологічна просвіта педагогічного колективу
та щодо особливостей виховання і навчання дітей:
 

Виступ на нараді: «Створення умов для успішної адаптації новоприбулих учнів»;

Повідомлення на тему: «Психологічні причини неуспішності учнів на уроці»

Жовтень

Лютий

В актовій залі з педагогами, майстрами в/н

6.2 Психологічна просвіта учнівського колективу    
  Заходи по соціально – психологічній адаптації здобувачів освіти до ліцею:
 

– Година спілкування «Давайте познайомимось»;

Тренінгове заняття на тему: «Твоя професія – крок до успіху»

10.09-14.09

24.09.28.09

У класному кабінеті із здобувачами освіти І курсу

  Заходи до Міжнародного дня проти насилля:
 

 • Година спілкування: «Попереджаючи насилля – долаємо його»;

– Перегляд короткометражних фільмів, соціальних роликів з питань різних видів насильства з послідуючим обговоренням.

– Стендовий та роздатковий матеріал (буклети, пам’ятки з телефонними номерами національної гарячої лінії з питань запобігання насильству).

 • Тренінгове заняття на тему: «Профілактика булінгу та кібербулінгу в учнівському середовищі»

02.11

У класному кабінеті із здобувачами освіти І-ІII курсу

  Заходи до Міжнародного дня толерантності:
 

– Заняття з елементами тренінгу з учнями І курсу на тему: «Толерантність – потреба сьогодення»;

– Година спілкування: «П’ять добрих слів»

16.11

У класному кабінеті із здобувачами освіти І-ІII курсу

  Заходи до Міжнародного дня відмови від куріння: «Не спалюй свого майбутнього!»:
 

– Відеопрезентація: «Проблема куріння серед молоді»;

– Заняття з елементами тренінгу: «Куріння як загроза здоров’ю»

29.11

08.11

У класному кабінеті із здобувачами освіти І-ІII курсу

  Всесвітній день боротьби зі СНІДом «Червона стрічка порозуміння»:
 

– Тренінгове заняття на тему: «СНІД – чума ХХІ століття»

29.11

У класному кабінеті із здобувачами освіти І-ІII курсу

 

Всесвітній день здоров’я:

– Заняття з елементами тренінгу : «Адиктивна поведінка. Алкоголь та його вплив на життя людей»;

– Заняття з елементами тренінгу: «Шлюбно-сімейні настановлення молоді як умова вибору здорового способу життя»;

04.04

05.04

В кабінеті практичного психолога із здобувачами освіти І-ІII курсу

  Години психологічної просвіти (спілкування, правових знань) для здобувачів освіти:
 

– «Права і обов’язки підлітків»;

– «Протидія дискримінації»

– «Молодь, війна і тероризм. Жертви конфліктів»;

– «Ефективно плануємо час»;

– – «Нові ознаки лідерства»;

– «Формування позитивного образу «Я» та профілактика аутоагресивної поведінки»;

– «Кохання і секс у житті підлітків»;

– «Психологія групового тиску»;

– «Гендерна рівність. Чи має вона місце у сучасному суспільстві»

27.09

18.10

29.11

24.01

21.02

21.03

18.04

16.05

06.06

У класному кабінеті із здобувачами освіти І-ІII курсу

  Психологічний супровід і підтримка учнів під час підготовки і проходження ДПА, ЗНО
 

Заняття з елементами тренінгу для учнів випускних груп:

«Готуємось до зовнішнього незалежного оцінювання»;

– «Екзаменаційний стрес: психологія подолання»;

– «П’ять способів усе встигнути»;

Лютий – березень

У класному кабінеті із здобувачами освіти ІII курсу

  Проведення заняття для лідерів учнівського самоврядування «Лідерство – запорука успіху. Імідж лідера»

Жовтень – квітень

В актовій залі для лідерів учнівського самоврядування

6.3 Психологічна просвіта батьків    
  Участь у проведенні батьківських зборів по групам. Виступ на тему: «Адаптація учнів до нових умов навчання»

Вересень

В актовій залі з батьками

  Просвіта батьків за актуальною тематикою під час візитів до ліцею та на батьківських зборах (за запитом)

Протягом року

В кабінеті практичного психолога з батьками

 
 • Інформаційне повідомлення: «Аутоагресія – проблема сучасного підлітка»

Грудень

В кабінеті практичного психолога з батьками

7.

ІНШЕ (організаційно-методична робота)

   
7.1 Підбір психодіагностичного інструментарію, тестових бланків, обробка результатів

Протягом року

 
7.2 Підготовка матеріалу до виступів на батьківських зборах, психолого- педагогічних семінарах, педагогічних нарадах

Протягом року

 
7.3 Самопідготовка, робота з фаховою літературою

Остання п’ятниця місяця

 
7.4 Оновлення стендів, буклетів та інформаційної сторінки психолога на сайті

Протягом року

 
7.5 Оформлення, розробка стимульного матеріалу для проведення діагностичних досліджень та корекційно-відновлювальних і розвивальних занять.

Протягом року

У кабінеті практичного психолога
7.6 Підготовка до проведення індивідуальних корекційно – розвивальних тренінгових занять для учнів з числа дітей-сиріт, осіб з особливими освітніми потребами.

Вересень

У кабінеті практичного психолога
7.7 Підготовка до проведення годин психологічної просвіти для педколективу, бесід, виховних годин та конференцій для учнів.

Протягом року

У кабінеті практичного психолога
7.8 Складання плану на рік, місяць, щоденне планування .
 

Оформлення журналів:

 • щоденного обліку роботи,
 • індивідуальних карток психолого – педагогічного діагностування,
 • індивідуальних консультацій,
 • протоколів корекційно – відновлювальної та розвиваючої роботи.

Протягом року

 
7.9 Складання індивідуальних соціально–психологічних карт на дітей-сиріт та учнів з обмеженими можливостями

Жовтень

У кабінеті практичного психолога
7.10 Обробка адаптаційних листів.
 

Аналіз рівня академічних досягнень учнів за свідоцтвами про освіту, з метою корекції банку даних обдарованих учнів.

Заповнення карток обстеження на кожного учня посиленої педагогічної уваги.

Вересень-листопад

У кабінеті практичного психолога
7.11 Підготовка рекомендацій, висновків та порад учням, батькам, викладачам, майстрам в/н за результатами діагностики і спостережень.

Протягом року

У кабінеті практичного психолога
7.12 Поповнення кабінету психолога методичною літературою, бланками до психодіагностичних методик Оволодіння новими діагностичними методиками та методами проведення корекційних та розвиваючих тренінгів

Протягом року

У кабінеті практичного психолога, бібліотеці
7.13 Оновлення банку соціально – педагогічних опитувальників та психодіагностичних методик новими методиками для проведення в 2018-2019 н.р.

Протягом року.

Червень

У кабінеті практичного психолога
7.14 Складання аналітичного та статистичного звітів за 2018-2019 навчальний рік.

Протягом року.

Червень

У кабінеті практичного психолога
7.15 Участь у педагогічних радах, засіданнях ради (комісії) профілактики
 

Відвідування професійних методичних об’єднань, семінарів, конференцій, круглих столів, майстер-класів, тренінгів. Отримання фахових консультацій в психологічних центрах.

Протягом року

Психологи – методисти, працівники
 

КНЗ КОР «Київський обласний

інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів

7.16 Відвідування учнів нового контингенту та учнів з числа дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування вдома (на квартирі, гуртожитку). (за запитом)

Вересень – листопад

 


 

7.17

Відвідування батьків учнів за місцем роботи (за потребою). Відвідування учнів у гуртожитку та

виробничих майстернях.

Протягом року

7.18 Співпраця із службами з метою надання якісних освітніх послуг

Протягом

року

7.19

Робота в приймальній комісії

навчального закладу

Червень

 

 


 

Останні новини

Кейтерингові послуги

07.03.2019
Кейтеринг – це не лише смачна їжа, це оперативність та професіоналізм офіціантів, красиве та зручне сервірування столів, чітко скоординовані та продумані дії щодо організації вашого свята. «КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей» пропонуємо кейтеринг у таких напрямках: День народженняДитяче святоСвяткування на природіДілові заходиЮвілей компаніїКава-брейкПрезентаціяКонференціяКейтеринг – Фуршет стане чудовим завершенням заходів, метою яких є розваги та спілкування. Звертайтесь до нас, і ми підберемо для Вас декілька варіантів фуршет – меню відповідно до формату та бюджету заходу. Гарантуємо професійний підхід, смачні, ексклюзивні оздоблення, свіжі, апетитні страви, виготовлені із якісної біосировини, гостинний сервіс при не високих цінах. 7 березня 2019 року у міському Будинку культури м. Василькова усі гості та організатори свята 8 Березня були задоволені та приємно здивовані якістю обслуговування та розмаїттям кулінарної продукції «КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей».

РЕЗУЛЬТАТИ МІСЯЧНИКА МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

28.02.2019
“Творчості, як і будь-якої діяльності, можна навчитись” Г. Альтшуллер Цим висловом керується педагогічний колектив КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей» у повсякденній роботі. Кожен розуміє, що творчість – необхідна умова становлення самого педагога, його самопізнання, розвитку і розкриття як особистості. Згідно річного плану роботи ліцею протягом лютого 2019 року традиційно пройшов методичний місячник у рамках роботи над реалізацією методичної проблеми закладу «Упровадження інноваційних методів навчання та виробничих технологій у навчальний процес». Мета місячника  спрямована на вдосконалення педагогічної майстерності, активізації творчої активності педагогічних працівників, створення умов для поширення передового педагогічного досвіду, забезпечення реалізації інноваційних технологій навчання і виховання в освітньому процесі, створення комфортних умов для самореалізації та самовдосконалення педагогічних працівників ліцею. Місячник методичної роботи був насичений цікавими заходами та умовно розділений на 7 блоків: виставки, навчальні заняття, майстер-класи, ІКТ, критичне мислення, психологічний напрям та методичні заходи. 4 лютого методист Устименко А.В. відкрила місячник і ознайомили присутніх з метою та планом проведення. Бібліотекар Головачова М.І. підготувала виставку періодичних видань та презентувала нові надходження літератури, які можуть бути використані педагогами у процесі підготовки до уроків теоретичного, виробничого навчання, а також проведення виховних заходів. 6 лютого викладач математики та інформатики – Панченко Л.О. провела для педагогів практичний тренінг «Створення веб-квесту в додатку GoogleBlogger», призначений для оволодіння знаннями та навичками технології створення веб-квесту. Робота з веб-квестами підсилює мотивацію навчання, сприяє розвитку критичного мислення, формує вміння та навички здійснення порівняння, аналізу помилок, перспектив, класифікації, знаходження шляхів розв’язку проблеми та завдання в цілому. 8 лютого кандидат хімічних наук, доцент, завідувач лабораторією технології професійного навчання Інституту ПТО НАПН України Кулалаєва Н.В. провела тренінг веб-квест: «Інноваційні педагогічні технології». Учасники тренінгу вивчали сучасні інноваційні технології: проектні технології навчання;кейс-технології;технології імітаційно-ігрового навчання;тренінгові технології;технології розвитку критичного мислення. Усі учасники тренінгу отримали сертифікат Інституту ПТО НАПН України за підписом директора інституту В.О. Радкевич. 11 лютого: відбувся відкритий урок – ділова гра на тему: «Управлінські та ділові якості підприємця», який провела викладач громадянської освіти Мамчур В.В. Мета уроку: надати учням економічні знання, навчити застосовувати ці знання на практиці, активізувати в учнів інтерес до якостей підприємця; навчити отримувати і критично осмислювати економічну інформацію; удосконалити вміння складати бізнес-план підприємства, провадити рекламну кампанію; показати як працюють економічні системи вільного підприємства; формувати у дітей здатність до підприємницької діяльності.Педагогічні працівники у ході проведення тренінгу «Командна взаємодія педколективу», який провела практичний психолог Дармостук Л.С., отримали не тільки емоційне задоволення, а й навчилися з розумінням ставитись до думок, вчинків своїх колег, творчо вирішувати завдання на користь колективу. Виконуючи вправи тренінгу, педагоги вчилися розуміти один одного. Тренінг мотивував педагогів до рефлексії, оволодіння механізмами комунікативної компетентності. 13 лютого майстер виробничого навчання Леоненко І.П.провела майстер-клас на тему: «Фінгер фуд – їжа руками». Їжа, яку їдять за допомогою одних тільки рук, без столових приладів-ложок, виделок, ножів це сьогодні потреба часу, сучасного суспільства Учасники дізналися, що таке “фінгер-фуд”, як це чудо полегшить і зробить яскравішим їх життя. 14 лютого: викладач англійської мови – Соломонова Л.О. провела тематичний захід, присвячений Дню Святого Валентина. На занятті вдало були поєднані різні форми і методи роботи, викладач змотивувала учнів проблемними запитаннями, зацікавила темою. викладач фізики Трьохбратська М.С. для педагогів закладу провела тренінг «Методи і прийоми інтеракції під час викладання». Учасники тренінгу вивчали впровадження у навчально-виховний процес технології критичного мислення, спрямовані на формування ключових компетентностей учнів на уроках. Використовуючи вправу «Ажурна пилка», відпрацювали сучасні прийоми інтеракції «Фішбоун», «Кластер», «Читання з маркуванням», «Залиште за мною останнє слово». Тренінг пройшов на високому рівні. 15 лютого Майстер-клас на тему: «Створення сучасного дизайну в застосунках». Майстер виробничого навчання – Марченко Б.В. Ознайомив присутніх із принципами роботи в середовищі програмування Visual studio та основними елементами керування. Навчив створювати основні об’єкти на формі, вводити коди, запускати проект на виконання, зберігати проект, створювати exe-файл. Формування вмінь і навичок побудови сучасного дизайну в додатках. 20 лютого викладачем математики та інформатики та майстром виробничого навчання Марченко Б.В. було проведено майстер-клас «Сучасні технології в освіті. Використання інтерактивної дошки на уроках», на якому ознайомили із призначенням та можливостями мультимедійного комплексу та посприяли у вирішенні непростого завдання поєднання традиційних методів навчання та сучасних інформаційних технологій. 22 лютого викладач Савчук О.С. провела урок-гру «Спеціальні штукатурки». Велика увага приділялася мотивації діяльності учнів, перевірці набутих практичних знань та застосуванню їх на практиці. 26 лютого практичний психолог Дармостук Л.С. провела практикум «Профілактика булінгу». Людмила Сергіївна ознайомила слухачів з причинами виникнення булінгу, впливу цього явища на окрему особистість і учнівський колектив в цілому, учасники опрацювали практичні методи виявлення постраждалих та булерів методами профілактики і втручання. Під час реалізації практичної частини семінару (вправа “Скріпка”) педагоги емоційно реагували, намагалися крізь себе пропустити настрій особистості, яка зазнає знущань. По завершенню заходу учасники отримали методичні рекомендацій на тему: “Профілактика булінгу”. 28 лютого за круглим столом керівництво та педагогічний колектив ліцею підсумували проведення місячника методичної роботи, де мали можливість висловити свої враження та пропозиції щодо проведених методичних заходів.